Khám phá văn hóa

Học viên được làm quen với những phong tục độc đáo từ các nền văn hóa trên thế giới.

Học viên được làm quen với những phong tục độc đáo từ các nền văn hóa trên thế giới, đồng thời rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm để thuyết trình về những đặc trưng của các nước trên thế giới.