FEC - NƠI BẮT ĐẦU CỦA NHỮNG TÌNH BẠN ĐẸP

Đối với các bạn học viên, FEC có lẽ không chỉ là nơi học tập, mà còn là nơi các em được gặp gỡ, giao lưu với nhiều bạn bè đồng trang lứa Và cũng chính từ đây, đã có rất nhiều câu chuyện đẹp về tình bạn được viết nên