Săn kho báu

Học viên vận dụng tư duy và kỹ năng phân tích logic của mình để cùng đồng đội tìm được kho báu là những phần quà có giá trị.

Học viên vận dụng tư duy và kỹ năng phân tích logic của mình để cùng đồng đội tìm được kho báu là những phần quà có giá trị.