WORLD PLAYERS

Đối tượng

Dành cho học sinh từ 11 - 18 tuổi

Thời lượng

40 giờ học/ khóa

Đặc điểm

Giáo trình Macmillan

100% giáo viên có bằng sư phạm Quốc tế

Kiểm tra chất lượng dạy và học định kì

Cấp độ từ A1 đến C2

Chương trình Active Reading và Active learning

Mục tiêu

  • Giao tiếp tiếng Anh lưu loát 
  • Rèn luyện kỹ năng tự học tiếng Anh  
  • Tự tin đăng kí thi và đạt điểm cao trong các kỳ thi chứng chỉ Anh ngữ quốc tế
  • Tạo hứng thú học tập cho học viên thông qua các hoạt động văn hóa, xã hội đặc sắc, rèn luyện kỹ năng mềm

Lịch học

 Buổi Ngày Thời gian Tình trạng
Sáng Thứ 5 và Chủ nhật 9.30 am - 11.20 am Đang mở lớp
Chiều Thứ 3 và Thứ 5 5.30 pm - 7.20 pm Đang mở lớp
Thứ 3 và Thứ 5 7.30 pm - 9.20 pm Đang mở lớp
Thứ 4 và Thứ 6 5.30 pm - 7.20 pm Đang mở lớp
Thứ 4 và Thứ 6 7.30 pm - 9.20 pm Đang mở lớp
Thứ 5 và Chủ nhật 2.30 pm - 4.20 pm Đang mở lớp