Hỗ trợ cộng đồng

Thông qua các hoạt động hỗ trợ cộng đồng, tìm hiểu về các vấn đề môi trường, gây quỹ từ thiện hay trực tiếp giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn với sự đồng hành từ Anh ngữ FEC, học viên được trao cơ hội nuôi dưỡng và bày tỏ lòng tốt của mình để thấu hiểu hơn về thế giới xung quanh và định hướng tạo ra những tác động tích cực vì cộng đồng.

Động vật là để yêu thương

Học viên có cơ hội được tìm hiểu về các loại vật nuôi và cách chăm sóc thú cưng trong nhà giúp các em biết yêu thương động vật và biết sống có trách nhiệm hơn

Môi trường xanh

Học viên tham gia trồng cây xanh để góp phần làm sạch bầu không khí, cung cấp nơi cư trú cho các loài chim và sinh vật khác. Từ đó, giúp học viên hiểu thêm về giá trị của lá phổi xanh đối với môi trường và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường