Lớp học thể chất

Học viên được cùng nhau rèn luyện thể chất nâng cao tinh thần thể thao và đoàn kết khi thi đấu cùng một đội.

Học viên được cùng nhau rèn luyện thể chất nâng cao tinh thần thể thao và đoàn kết khi thi đấu cùng một đội.