Bên cạnh những khóa học tiếng anh hiệu quả, FEC cam kết học viên sẽ được tham gia các hoạt động ngoại khóa, chương trình hỗ trợ cộng đồng hữu ích và các câu lạc bộ thú vị. Bằng cách kết hợp việc học tiếng Anh và các hoạt động ngoại khóa, học viên FEC sẽ sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh một cách tự tin và thuần thục, các em sẽ được phát triển các kỹ năng cần thiết, nâng cao nhận thức về việc hỗ trợ cộng đồng và xã hội